Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 21.12.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S.11 Icke-finansiella företag 2017/IV 404 063 394 719 9 344
2018/I 407 642 403 997 3 645
2018/II 406 433 400 368 6 065
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2017/IV 845 948 843 004 2 944
2018/I 875 783 874 216 1 567
2018/II 884 385 892 288 -7 903
S.13 Offentlig sektor 2017/IV 302 211 301 930 281
2018/I 304 223 303 649 574
2018/II 311 568 311 289 279
S.14 Hushåll 2017/IV 302 105 307 894 -5 789
2018/I 301 969 305 748 -3 779
2018/II 307 464 307 626 -162
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2017/IV 23 647 23 618 29
2018/I 23 532 23 068 464
2018/II 25 335 24 234 1 101
S.2 Utlandet 2017/IV 623 328 603 455 19 873
2018/I 651 537 632 364 19 173
2018/II 659 498 664 342 -4 844

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 21.12.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S.11 Icke-finansiella företag 2017/IV 694 980 672 101 22 879
2018/I 709 764 691 207 18 557
2018/II 724 013 721 886 2 127
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2017/IV 840 739 837 112 3 627
2018/I 877 343 873 521 3 822
2018/II 882 031 891 172 -9 141
S.13 Offentlig sektor 2017/IV 171 061 171 008 53
2018/I 171 694 170 817 877
2018/II 173 487 173 606 -119
S.14 Hushåll 2017/IV 162 561 160 559 2 002
2018/I 163 064 162 412 652
2018/II 165 464 166 700 -1 236
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2017/IV 3 462 2 561 901
2018/I 3 313 2 553 760
2018/II 3 354 3 426 -72
S.2 Utlandet 2017/IV 628 499 631 279 -2 780
2018/I 639 508 642 532 -3 024
2018/II 646 334 643 357 2 977

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Tuomas Koivisto 029 551 3329, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/03/rtp_2018_03_2018-12-21_rev_001_sv.html