Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II 2018/III
Skulder totalt 634 728 639 716 644 578 662 525 677 059 676 718 690 796 703 168 705 198
Penningmarknadsinstrument 4 441 3 376 4 051 4 690 4 643 3 664 4 468 5 226 5 178
Masskuldebrevslån 27 409 28 242 26 630 26 489 27 275 26 453 25 796 26 278 25 926
Lån 201 036 197 432 200 404 203 971 207 350 210 731 214 909 216 931 217 064
Noterade aktier 165 622 170 684 174 907 185 298 192 171 184 219 187 388 198 803 200 821
Onoterade aktier och andra ägarandelar 173 697 178 608 180 156 182 754 185 655 189 385 193 842 192 371 194 175
Finansiella derivat 6 400 5 327 1 486 1 508 1 418 1 472 1 557 1 705 1 376
Övriga skulder 56 123 56 047 56 944 57 815 58 547 60 794 62 836 61 854 60 658
Finansiella nettotillgångar -258 823 -257 997 -260 371 -273 184 -279 880 -271 782 -281 867 -295 196 -295 923

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Tuomas Koivisto 029 551 3329, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/03/rtp_2018_03_2018-12-21_tau_001_sv.html