Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Pensionsrätter i slutet av 2018

Diskonteringssats Pensionssystem Miljarder euro I förhållande till bruttonationalprodukten, %
2 % (premissen) Lagstadgade arbetspensionssystemet 801 343
  - privata brancher 1) 542 232
- offentliga branscher 2) 259 111
1 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 965 413
- privata brancher 659 282
- offentliga branscher 306 131
3 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 677 290
- privata brancher 455 195
- offentliga branscher 222 95
Odefinierad Frivilliga anställningsrelaterade tilläggspensionssystem 3) 9 4
1) lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om tillägspension för arbetstagare (upphört i slutet av 2016), pensioner av den evangelisk-lutherska kyrkan, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier
2) pensionslagen för den offentliga sektorn (exklusive pensioner från den evangelisk-lutherska kyrkan), pensionbestämmelser av personalen på Finlands Bank och Ålands landskapsregering, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
3) frivilliga pensionskassors och -stiftelsers pensionsfösäkringar och försäkringsbolags gruppensionsförsäkringar

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, Heidi Lauttamäki 295 513 029, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 13 2018, Pensionsrätter i slutet av 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/13/rtp_2018_13_2021-04-29_tau_001_sv.html