Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AF0 Finansobjekt totalt 204 273 224 781 217 509 234 588 255 051 269 347 282 340 290 697 302 331 303 801
AF21 Sedlar och mynt 3 468 3 938 4 735 5 239 5 469 6 069 7 127 8 244 9 061 9 518
AF22 Överförbar inlåning 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793 53 071 55 462 60 551 64 715 78 424
AF29 Övrig inlåning 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018 26 281 24 783 22 852 21 367 13 352
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 4 291 5 297 4 945 5 396 4 879 4 528 3 746 3 369 2 927 2 530
AF4 Lån 0 0 0 0 0 49 55 93 135 223
AF511 Noterade aktier 23 014 30 024 21 906 25 101 29 389 29 194 31 766 35 648 37 931 32 950
AF512 Icke noterade aktier 32 143 33 801 33 912 40 121 50 376 54 559 55 708 57 929 60 046 61 752
AF519 Andra ägarandelar 10 647 12 636 12 127 11 525 12 395 15 183 17 592 18 644 19 038 21 245
AF52 Fondandelar 12 779 15 463 12 541 14 912 16 424 18 887 20 212 21 795 24 301 22 965
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 41 097 42 729 41 506 45 700 49 639 54 812 59 206 56 146 57 995 55 338
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 36 31 18 1 0 0 0 1 3 1
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 5 471 5 390 5 575 6 391 6 669 6 714 6 683 5 425 4 812 5 503

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_001_sv.html