Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AF0 Finansobjekt totalt 7 686 6 332 4 198 2 411 2 361 -1 414 2 016 4 593 5 399 6 526
AF21 Sedlar och mynt 490 470 797 504 230 600 1 058 1 118 817 457
AF22 Överförbar inlåning 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 163 5 263
AF29 Övrig inlåning -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485 -698
AF31 Penningmarknadsinstrument 21 16 -13 -7 0 -20 -4 8 -10 -4
AF32 Masskuldebrevslån 878 294 -273 345 -237 -510 -811 -473 -471 157
AF4 Lån 0 0 0 0 0 5 6 36 18 64
AF511 Noterade aktier 2 275 692 615 888 182 -1 887 -569 23 287 164
AF512 Icke noterade aktier -1 047 -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -105 92 533
AF519 Andra ägarandelar 41 60 0 16 51 0 0 -4 -106 0
AF52 Fondandelar 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 475 1 341 73
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 787 1 606 1 365 -174
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 526 -81 113 816 278 74 263 -1 259 -612 691

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_003_sv.html