Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AF0 Finansobjekt totalt 478 377 527 953 492 586 506 803 551 838 596 645 618 853 639 245 691 945 694 953
AF31 Penningmarknadsinstrument 6 298 4 217 5 427 5 217 4 824 5 018 4 544 3 376 3 679 4 014
AF32 Masskuldebrevslån 16 093 23 555 22 958 27 845 31 917 32 100 28 098 28 290 24 918 24 138
AF4 Lån 156 679 161 150 168 777 169 586 177 960 190 481 211 777 197 671 220 782 213 044
AF511 Noterade aktier 121 125 142 346 94 895 103 107 128 247 135 265 148 741 169 860 184 168 174 261
AF512 Icke noterade aktier 109 801 125 203 126 998 131 763 138 553 160 121 150 203 161 110 176 478 189 924
AF519 Andra ägarandelar 15 873 16 167 13 574 13 868 15 326 15 047 15 840 17 605 17 832 18 985
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 4 381 4 121 6 362 5 114 2 412 4 460 3 410 5 327 1 479 1 926
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 48 127 51 194 53 595 50 303 52 599 54 153 56 240 56 006 62 609 68 661
Finansiella nettotillgångar -195 655 -214 496 -171 237 -181 544 -224 019 -248 538 -246 343 -260 947 -276 302 -272 288

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_006_sv.html