Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -195 655 -214 496 -171 237 -181 544 -224 019 -248 538 -246 343 -260 947 -276 302 -272 288
S112 Bostadssamfund -12 937 -13 757 -17 934 -18 412 -18 415 -18 997 -19 807 -20 859 -22 722 -26 805
S121 Centralbanken 4 638 6 948 7 626 8 826 8 101 10 156 11 829 7 856 8 115 8 361
S1221 Inlåningsbanker -7 034 7 496 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 489 3 548 4 212
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -1 205 -7 185 -392 742 344 831 439 1 349 1 463 1 556
S123 Penningmarknadsfonder 186 180 0 -250 -564 113 305 220 68 4
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 13 -158 669 663 743 442 -8 -4 515 -4 959 -4 931
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -10 645 -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -13 550 -4 822 -7 789 -10 063
S128 Försäkringsföretag 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 373 3 230
S129 Pensionsinstitut -725 508 257 -110 -828 -812 -758 50 -112 -58
S1311 Staten -15 101 -22 842 -40 137 -47 858 -49 264 -58 759 -63 176 -67 211 -65 252 -66 959
S1313 Lokalförvaltning 630 700 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -4 640
S13141 Arbetspensionsanstalter 121 097 136 789 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 538 189 933
S13149 Övriga socialskyddsfonder 1 350 925 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 258 1 923 2 510
S14 Hushåll 93 747 107 724 92 363 104 569 120 872 133 586 140 649 139 043 144 176 139 341
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 591 14 685 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 641 20 091 19 982
S2 Utlandet 8 283 -17 474 -18 919 -27 952 -6 800 -1 393 -10 853 -339 -1 297 16 615

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_007_sv.html