Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2015 19 630 28 864 9 234
2016 9 487 9 119 -368
2017 47 642 36 760 -10 882
2018 22 424 18 888 -3 536
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2015 3 428 5 965 2 537
2016 25 902 26 857 955
2017 60 591 63 357 2 766
2018 34 729 31 191 -3 538
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2015 8 745 9 172 427
2016 4 865 5 644 779
2017 9 508 9 907 399
2018 -1 767 -446 1 321
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2015 3 661 3 733 72
2016 4 964 7 265 2 301
2017 6 712 6 688 -24
2018 1 352 -429 -1 781
S13 Offentlig sektor 2015 7 601 2 393 -5 208
2016 2 731 -682 -3 413
2017 10 915 9 506 -1 409
2018 -2 676 -4 349 -1 673
S14 Hushåll 2015 6 390 2 016 -4 374
2016 9 589 4 593 -4 996
2017 6 741 5 399 -1 342
2018 6 411 6 526 115
S2 Utlandet 2015 -2 752 -6 098 -3 346
2016 1 477 7 831 6 354
2017 34 923 44 830 9 907
2018 18 460 27 963 9 503

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_008_sv.html