Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR

Sektor/Instrument År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto -6 473 6 665 -4 631 -7 951 -4 492 3 083 9 234 -368 -10 882 -3 536
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 8 638 10 594 4 895 5 573 5 941 8 010 8 423 8 068 8 194 5 522
Statistisk skillnad 15 111 3 928 9 526 13 524 10 433 4 926 -811 8 436 19 076 9 058
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto 354 -1 265 -1 263 7 598 7 714 -2 630 3 831 2 648 3 298 -5 383
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 1 142 163 431 1 097 338 747 495 -612 53 2 842
Statistisk skillnad 787 1 428 1 694 -6 501 -7 376 3 377 -3 336 -3 260 -3 245 8 225
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto -4 755 -5 489 -1 995 -4 492 -4 820 -6 872 -5 208 -3 413 -1 409 -1 673
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 515 -4 767 -2 018 -4 334 -5 159 -6 181 -5 127 -3 755 -1 550 -1 935
Statistisk skillnad 240 722 -22 158 -339 691 81 -342 -141 -262
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto 3 580 161 -3 922 -2 560 -1 949 -2 770 -4 374 -4 996 -1 342 115
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -524 -2 211 -5 115 -6 344 -4 649 -4 617 -4 902 -7 084 -7 985 -8 170
Statistisk skillnad -4 104 -2 372 -1 192 -3 783 -2 700 -1 847 -528 -2 088 -6 643 -8 285
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto 438 -143 -63 -595 -72 -71 -137 -225 428 974
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -400 -363 -460 112 -248 -323 -280 -661 -379 -427
Statistisk skillnad -838 -219 -396 707 -176 -252 -143 -436 -807 -1 401
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto 6 856 72 11 876 8 001 3 619 9 260 -3 346 6 354 9 907 9 503
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -3 840 -2 971 2 685 3 944 3 786 2 778 1 581 4 110 1 572 3 110
Statistisk skillnad -10 696 -3 043 -9 191 -4 057 167 -6 482 4 927 -2 244 -8 335 -6 393

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_009_sv.html