Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Skulder totalt 650 738 666 894 682 508 691 945 698 764 712 428 719 662 694 953 726 199 721 757
Penningmarknadsinstrument 4 051 4 690 4 643 3 679 4 468 5 226 5 178 4 014 5 058 5 415
Masskuldebrevslån 25 118 24 977 25 756 24 918 24 503 24 950 24 300 24 138 26 893 26 337
Lån 207 118 209 663 213 136 220 782 220 457 218 562 218 641 213 044 215 764 214 232
Noterade aktier 174 998 185 389 191 905 184 168 187 890 198 803 200 821 174 261 193 828 191 595
Onoterade aktier och andra ägarandelar 180 180 182 847 187 172 194 310 198 525 200 343 206 369 208 909 210 956 210 321
Finansiella derivat 1 486 1 508 1 427 1 479 1 557 1 706 1 375 1 926 2 056 2 198
Övriga skulder 57 787 57 820 58 469 62 609 61 364 62 838 62 978 68 661 71 644 71 659
Finansiella nettotillgångar -260 873 -272 619 -278 841 -273 688 -280 210 -295 424 -297 650 -268 881 -287 015 -291 692

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/02/rtp_2019_02_2019-09-27_tau_001_sv.html