Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
Skulder totalt 666 894 686 805 691 948 699 829 713 637 721 156 697 816 726 870 721 516 731 831
Penningmarknadsinstrument 4 690 4 668 3 679 4 468 5 226 5 178 4 014 5 058 5 315 5 306
Masskuldebrevslån 24 977 25 756 24 918 24 502 24 946 24 303 24 137 26 893 26 329 27 791
Lån 209 663 213 136 220 782 221 453 219 636 219 798 214 191 215 506 215 095 214 696
Noterade aktier 185 389 191 905 184 168 187 890 198 803 200 821 174 266 193 839 191 594 192 374
Onoterade aktier och andra ägarandelar 182 847 187 172 194 313 198 586 200 474 206 695 209 387 210 483 209 309 215 928
Finansiella derivat 1 508 1 427 1 479 1 557 1 705 1 375 1 925 2 056 2 198 2 842
Övriga skulder 57 820 62 741 62 609 61 373 62 847 62 986 69 896 73 035 71 676 72 894
Finansiella nettotillgångar -272 223 -278 054 -270 115 -273 373 -288 795 -291 895 -261 130 -281 624 -281 082 -281 165

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/03/rtp_2019_03_2019-12-20_tau_001_sv.html