Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AF0 Finansobjekt totalt 6 332 4 198 2 411 2 361 -1 414 1 997 4 388 5 264 6 709 9 924
AF21 Sedlar och mynt 470 797 504 230 600 1 058 995 46 392 674
AF22 Överförbar inlåning 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 663 5 257 6 013
AF29 Övrig inlåning 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485 -698 -468
AF31 Penningmarknadsinstrument 16 -13 -7 0 -20 -4 8 -10 -4 -4
AF32 Masskuldebrevslån 294 -273 345 -237 -510 -811 -473 -471 157 -288
AF4 Lån 0 0 0 0 5 6 31 3 86 -69
AF511 Noterade aktier 692 615 888 182 -1 887 -569 23 287 164 559
AF512 Icke noterade aktier -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -105 240 831 61
AF519 Andra ägarandelar 60 0 16 51 0 0 -4 -106 0 0
AF52 Fondandelar 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 398 1 344 62 1 800
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 1 940 560 1 001 1 620 85 768 1 606 1 365 -174 1 016
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter -81 113 816 278 74 263 -1 259 -612 636 630

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_003_sv.html