Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AF0 Finansobjekt totalt 313 457 321 348 325 245 327 813 348 173 371 773 375 917 413 471 441 754 463 341
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 26 212 25 465 25 713 27 157 31 411 45 265 42 274 42 914 42 604 43 956
AF31 Penningmarknadsinstrument 2 473 1 457 617 785 1 800 1 232 1 364 797 554 809
AF32 Masskuldebrevslån 2 139 1 690 1 715 1 845 1 971 2 907 2 509 3 235 3 386 2 950
AF4 Lån 78 085 81 416 86 995 93 021 100 954 110 527 96 962 118 504 129 398 121 933
AF511 Noterade aktier 10 646 8 177 8 868 9 637 10 735 10 110 10 119 11 345 4 811 13 806
AF512 Icke noterade aktier 120 790 119 706 125 232 116 831 118 349 119 652 128 830 135 737 148 301 161 128
AF519 Andra ägarandelar 1 919 1 230 954 2 073 2 519 3 030 3 551 3 689 4 247 3 916
AF52 Fondandelar 4 551 3 775 4 062 4 569 5 948 6 184 8 125 9 067 8 511 9 528
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 969 3 118 3 538 4 013 4 392 4 640 5 892 5 759 6 106 5 349
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 3 858 5 819 5 931 2 418 6 113 4 237 4 483 1 563 1 435 1 171
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 59 815 69 495 61 620 65 464 63 981 63 989 71 808 80 861 92 401 98 795

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_005_sv.html