Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AF0 Finansobjekt totalt 527 930 492 565 506 759 551 800 596 675 618 892 637 944 688 614 707 877 741 631
AF31 Penningmarknadsinstrument 4 217 5 427 5 217 4 824 5 018 4 544 3 376 3 801 4 014 3 595
AF32 Masskuldebrevslån 23 532 22 937 27 814 31 885 32 063 28 053 28 242 27 094 26 375 27 638
AF4 Lån 161 150 168 777 169 573 177 954 190 548 211 861 197 438 220 771 226 884 227 174
AF511 Noterade aktier 142 346 94 895 103 107 128 247 135 265 148 741 169 395 183 941 169 472 199 470
AF512 Icke noterade aktier 125 203 126 998 131 763 138 553 160 121 150 203 161 127 174 878 190 546 189 521
AF519 Andra ägarandelar 16 167 13 574 13 868 15 326 15 047 15 840 17 606 17 917 19 099 20 484
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 4 121 6 362 5 114 2 412 4 460 3 410 5 327 1 479 1 925 2 024
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 51 194 53 595 50 303 52 599 54 153 56 240 55 433 58 733 69 562 71 725
Finansiella nettotillgångar -214 473 -171 216 -181 513 -223 987 -248 501 -247 119 -262 027 -275 143 -266 123 -278 290

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_006_sv.html