Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -214 473 -171 216 -181 513 -223 987 -248 501 -247 119 -262 027 -275 143 -266 123 -278 290
S112 Bostadssamfund -13 757 -17 934 -18 412 -18 415 -18 997 -19 807 -20 859 -25 157 -26 990 -27 452
S121 Centralbanken 2 493 2 628 3 356 2 655 3 167 4 909 333 1 513 1 155 1 130
S1221 Inlåningsbanker 7 496 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 574 5 307 5 210 4 785
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -7 185 -392 742 344 831 439 1 308 1 409 1 417 1 486
S123 Penningmarknadsfonder 180 0 -250 -564 113 305 -24 -5 -4 -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -158 669 663 743 442 -8 -3 962 -4 312 -4 101 -3 965
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -12 308 -3 659 -7 107 -8 311 -12 912
S128 Försäkringsföretag 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 152 3 248 2 305
S129 Pensionsinstitut 508 257 -110 -828 -812 -681 47 -138 -50 8
S1311 Staten -18 387 -35 139 -42 388 -43 818 -51 770 -56 256 -59 688 -58 672 -59 686 -55 692
S1313 Lokalförvaltning 700 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -4 823 -6 712
S13141 Arbetspensionsanstalter 136 789 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 738 190 108 211 709
S13149 Övriga socialskyddsfonder 925 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 255 1 917 2 500 2 650
S14 Hushåll 107 724 92 363 104 569 120 872 133 586 140 572 139 785 141 999 130 249 147 393
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 685 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 595 20 529 19 930 24 142
S2 Utlandet -17 497 -18 940 -27 983 -6 832 -1 430 -11 319 -1 465 -1 168 16 271 -10 583

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_007_sv.html