Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2016 8 851 8 421 -430
2017 44 932 35 374 -9 558
2018 44 691 33 620 -11 071
2019 6 075 5 971 -104
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2016 25 362 26 295 933
2017 59 947 63 519 3 572
2018 29 677 32 046 2 369
2019 30 969 30 003 -966
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2016 4 479 5 398 919
2017 9 249 10 299 1 050
2018 -2 341 -1 602 739
2019 2 523 2 587 64
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2016 4 953 7 212 2 259
2017 5 863 6 272 409
2018 -845 745 1 590
2019 11 039 9 334 -1 705
S13 Offentlig sektor 2016 2 696 -591 -3 287
2017 10 802 9 543 -1 259
2018 -2 643 -4 387 -1 744
2019 2 698 783 -1 915
S14 Hushåll 2016 9 198 4 388 -4 810
2017 9 741 5 264 -4 477
2018 13 021 6 709 -6 312
2019 10 276 9 924 -352
S2 Utlandet 2016 955 7 076 6 121
2017 34 176 41 797 7 621
2018 15 799 30 542 14 743
2019 18 893 25 388 6 495

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_008_sv.html