Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR

Sektor/Instrument År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto 6 665 -4 631 -7 926 -4 491 2 808 9 421 -430 -9 558 -11 071 -104
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 10 594 4 895 5 573 5 941 8 010 8 242 7 807 7 505 3 685 8 658
Statistisk skillnad 3 928 9 526 13 499 10 432 5 201 -1 179 8 237 17 063 14 756 8 762
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto -1 265 -1 263 8 494 7 714 -2 355 3 921 2 603 4 802 4 069 -4 464
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 163 431 1 097 338 747 495 -585 -47 2 064 11
Statistisk skillnad 1 428 1 694 -7 397 -7 376 3 102 -3 426 -3 188 -4 849 -2 005 4 475
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto -5 489 -1 995 -4 486 -4 820 -6 872 -5 207 -3 287 -1 259 -1 744 -1 915
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 767 -2 018 -4 334 -5 159 -6 181 -5 127 -3 694 -1 474 -2 010 -2 310
Statistisk skillnad 722 -22 152 -339 691 80 -407 -215 -266 -395
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto 161 -3 922 -2 560 -1 949 -2 770 -4 393 -4 810 -4 477 -6 312 -352
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 211 -5 115 -6 344 -4 649 -4 617 -4 911 -7 090 -7 629 -7 469 -6 369
Statistisk skillnad -2 372 -1 192 -3 783 -2 700 -1 847 -518 -2 280 -3 152 -1 157 -6 017
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto -143 -63 -603 -72 -71 -137 -197 2 871 315 340
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -363 -460 112 -248 -323 -280 -661 -375 -319 0
Statistisk skillnad -219 -396 715 -176 -252 -143 -464 -3 246 -634 -340
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto 72 11 876 7 082 3 618 9 260 -3 605 6 121 7 621 14 743 6 495
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 971 2 685 3 944 3 786 2 778 1 581 4 223 1 629 3 893 298
Statistisk skillnad -3 043 -9 191 -3 138 168 -6 482 5 186 -1 898 -5 992 -10 850 -6 197

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_009_sv.html