Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2019, md. EUR

Sektor Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
S1 Totala ekonomin 678 90 38 98 198 2 241 2 230 1 113
S11 Icke-finansiella företag 206 72 26 48 41 466 771 88
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 0 1 0 0 1 084 1 091 -5
S13 Offentlig sektor 119 13 10 1 38 332 180 333
S14 Hushåll 339 4 0 48 115 332 184 654
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 1 0 0 4 28 4 43

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2019, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2019, md. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_010_sv.html