Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 25.9.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2019Q3 463 610 449 149 14 461
2019Q4 465 506 451 538 13 968
2020Q1 464 677 448 191 16 486
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2019Q3 1 141 425 1 148 462 -7 037
2019Q4 1 083 921 1 087 402 -3 481
2020Q1 1 136 044 1 143 651 -7 607
S13 Offentlig sektor 2019Q3 333 323 331 698 1 625
2019Q4 331 762 330 775 987
2020Q1 317 877 317 461 416
S14 Hushåll 2019Q3 324 410 323 338 1 072
2019Q4 331 513 329 302 2 211
2020Q1 317 644 319 391 -1 747
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2019Q3 26 963 26 957 6
2019Q4 27 955 27 906 49
2020Q1 24 764 24 676 88
S2 Utlandet 2019Q3 865 540 861 105 4 435
2019Q4 811 093 810 082 1 011
2020Q1 849 507 845 111 4 396

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 25.9.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2019Q3 768 103 761 869 6 234
2019Q4 771 248 768 707 2 541
2020Q1 744 298 739 796 4 502
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2019Q3 1 148 466 1 145 525 2 941
2019Q4 1 091 086 1 090 215 871
2020Q1 1 132 191 1 133 320 -1 129
S13 Offentlig sektor 2019Q3 189 572 188 142 1 430
2019Q4 179 807 180 293 -486
2020Q1 195 377 195 092 285
S14 Hushåll 2019Q3 180 549 180 865 -316
2019Q4 184 120 184 142 -22
2020Q1 183 875 184 112 -237
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2019Q3 3 746 3 741 5
2019Q4 3 813 3 813 0
2020Q1 3 949 3 950 -1
S2 Utlandet 2019Q3 864 835 860 567 4 268
2019Q4 821 676 809 835 11 841
2020Q1 850 823 842 211 8 612

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/02/rtp_2020_02_2020-09-25_rev_001_sv.html