Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2
Skulder totalt 702 657 720 122 728 767 707 877 737 777 731 777 738 238 741 631 714 268 744 148
Penningmarknadsinstrument 4 468 5 226 5 178 4 014 5 058 5 315 5 153 3 595 5 695 4 921
Masskuldebrevslån 26 862 27 592 26 535 26 375 28 682 27 038 27 284 27 638 27 318 29 904
Lån 222 242 223 788 225 335 226 884 226 972 227 041 227 108 227 174 234 035 234 965
Noterade aktier 187 890 198 803 200 821 169 472 193 839 191 454 192 377 199 470 159 837 187 503
Onoterade aktier och andra ägarandelar 198 759 200 738 206 954 209 645 208 955 207 439 210 435 210 005 214 611 214 366
Finansiella derivat 1 557 1 705 1 375 1 925 2 055 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325
Övriga skulder 60 879 62 270 62 569 69 562 72 216 71 293 73 039 71 725 70 167 70 164
Finansiella nettotillgångar -275 332 -291 148 -293 764 -262 724 -281 441 -280 127 -273 119 -274 022 -248 122 -271 353

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/02/rtp_2020_02_2020-09-25_tau_001_sv.html