Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 18.12.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2019Q4 469 891 451 538 18 353
2020Q1 469 705 448 191 21 514
2020Q2 473 666 471 680 1 986
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2019Q4 1 083 369 1 087 402 -4 033
2020Q1 1 136 248 1 143 651 -7 403
2020Q2 1 184 251 1 182 962 1 289
S13 Offentlig sektor 2019Q4 331 535 330 775 760
2020Q1 317 260 317 461 -201
2020Q2 338 822 338 496 326
S14 Hushåll 2019Q4 331 152 329 302 1 850
2020Q1 317 222 319 391 -2 169
2020Q2 333 814 334 672 -858
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2019Q4 28 045 27 906 139
2020Q1 24 803 24 676 127
2020Q2 27 069 27 053 16
S2 Utlandet 2019Q4 812 845 810 082 2 763
2020Q1 846 011 845 111 900
2020Q2 851 614 853 070 -1 456

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/03/rtp_2020_03_2020-12-18_rev_001_sv.html