Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3
Skulder totalt 717 260 725 800 705 099 735 182 729 918 737 002 744 870 711 640 743 647 765 357
Penningmarknadsinstrument 5 226 5 178 4 014 5 058 5 315 5 153 3 593 5 695 4 921 3 711
Masskuldebrevslån 27 592 26 535 26 375 28 682 27 038 27 284 27 691 27 316 29 771 29 007
Lån 223 785 225 332 226 882 227 036 227 276 227 604 227 843 231 066 233 803 235 403
Noterade aktier 198 803 200 821 169 472 193 839 191 454 192 377 199 100 159 835 187 197 209 022
Onoterade aktier och andra ägarandelar 197 904 204 035 206 936 206 388 205 463 208 848 213 063 215 170 215 332 217 209
Finansiella derivat 1 705 1 375 1 925 2 055 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455
Övriga skulder 62 245 62 524 69 495 72 124 71 175 72 894 71 556 69 953 70 298 68 550
Finansiella nettotillgångar -288 289 -290 800 -260 022 -278 457 -277 322 -270 293 -272 900 -240 131 -268 533 -285 834

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/03/rtp_2020_03_2020-12-18_tau_001_sv.html