Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 26.03.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q1 470 041 448 191 21 850
2020Q2 474 182 471 680 2 502
2020Q3 477 051 478 195 -1 144
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q1 1 134 706 1 143 651 -8 945
2020Q2 1 182 704 1 182 962 -258
2020Q3 1 196 030 1 197 602 -1 572
S13 Offentlig sektor 2020Q1 317 335 317 461 -126
2020Q2 338 603 338 496 107
2020Q3 338 991 338 583 408
S14 Hushåll 2020Q1 316 942 319 391 -2 449
2020Q2 333 563 334 672 -1 109
2020Q3 342 643 342 409 234
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q1 24 810 24 676 134
2020Q2 27 073 27 053 20
2020Q3 28 372 28 366 6
S2 Utlandet 2020Q1 847 185 845 111 2 074
2020Q2 852 764 853 070 -306
2020Q3 854 074 852 402 1 672

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/04/rtp_2020_04_2021-03-26_rev_001_sv.html