Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AF0 Finansobjekt totalt 217 509 234 588 255 051 269 347 282 263 290 564 303 154 304 298 331 090 354 494
AF21 Sedlar och mynt 4 735 5 239 5 469 6 069 7 127 8 121 8 167 8 559 9 233 9 810
AF22 Överförbar inlåning 41 706 46 183 49 793 53 071 55 462 60 551 65 698 78 424 84 381 94 134
AF29 Övrig inlåning 38 538 34 019 30 018 26 281 24 783 22 852 21 367 13 352 12 880 12 280
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 4 945 5 396 4 879 4 528 3 746 3 369 2 927 2 530 2 297 1 811
AF4 Lån 0 0 0 49 55 83 112 175 98 97
AF511 Noterade aktier 21 906 25 101 29 389 29 194 31 766 35 648 37 931 32 950 40 053 46 260
AF512 Icke noterade aktier 33 912 40 121 50 376 54 559 55 708 57 929 60 745 62 769 65 849 67 928
AF519 Andra ägarandelar 12 127 11 525 12 395 15 183 17 592 18 644 19 102 21 065 21 724 21 839
AF52 Fondandelar 12 541 14 912 16 424 18 887 20 212 21 795 24 295 22 953 28 121 31 655
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 41 506 45 700 49 639 54 812 59 129 56 146 57 995 55 338 59 639 61 297
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 18 1 0 0 0 1 3 1 5 1
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 5 575 6 391 6 669 6 714 6 683 5 425 4 812 6 182 6 810 7 382

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_001_sv.html