Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AF0 Finansobjekt totalt 4 198 2 411 2 361 -1 414 1 997 4 388 5 264 6 709 9 576 12 546
AF21 Sedlar och mynt 797 504 230 600 1 058 995 46 392 674 578
AF22 Överförbar inlåning 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 663 5 257 5 978 8 716
AF29 Övrig inlåning 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485 -698 -471 -601
AF31 Penningmarknadsinstrument -13 -7 0 -20 -4 8 -10 -4 -4 2
AF32 Masskuldebrevslån -273 345 -237 -510 -811 -473 -471 157 -288 -415
AF4 Lån 0 0 0 5 6 31 3 86 -69 -2
AF511 Noterade aktier 615 888 182 -1 887 -569 23 287 164 249 1 570
AF512 Icke noterade aktier -933 -1 960 -464 -477 74 -105 240 831 61 65
AF519 Andra ägarandelar 0 16 51 0 0 -4 -106 0 0 0
AF52 Fondandelar -1 460 911 1 188 1 250 442 398 1 344 62 1 801 1 576
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 560 1 001 1 620 85 768 1 606 1 365 -174 1 016 486
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 113 816 278 74 263 -1 259 -612 636 629 571

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_003_sv.html