Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AF0 Finansobjekt totalt 321 348 325 245 327 813 348 173 371 773 375 917 413 396 441 764 470 267 472 161
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 25 465 25 713 27 157 31 411 45 265 42 274 42 914 42 599 43 876 57 240
AF31 Penningmarknadsinstrument 1 457 617 785 1 800 1 232 1 364 797 554 807 761
AF32 Masskuldebrevslån 1 690 1 715 1 845 1 971 2 907 2 509 3 235 3 386 2 958 2 269
AF4 Lån 81 416 86 995 93 021 100 954 110 527 96 962 118 429 129 410 124 989 125 825
AF511 Noterade aktier 8 177 8 868 9 637 10 735 10 110 10 119 11 345 4 807 14 216 13 648
AF512 Icke noterade aktier 119 706 125 232 116 831 118 349 119 652 128 830 135 737 148 338 162 928 145 974
AF519 Andra ägarandelar 1 230 954 2 073 2 519 3 030 3 551 3 689 4 271 3 912 2 906
AF52 Fondandelar 3 775 4 062 4 569 5 948 6 184 8 125 9 067 8 511 9 528 9 368
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 3 118 3 538 4 013 4 392 4 640 5 892 5 759 6 106 7 100 7 602
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 5 819 5 931 2 418 6 113 4 237 4 483 1 563 1 435 1 171 1 606
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 69 495 61 620 65 464 63 981 63 989 71 808 80 861 92 347 98 782 104 962

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_005_sv.html