Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AF0 Finansobjekt totalt 492 565 506 759 551 800 595 505 617 377 637 167 687 370 702 977 742 497 792 088
AF31 Penningmarknadsinstrument 5 427 5 217 4 824 5 018 4 544 3 376 3 679 4 014 3 595 3 256
AF32 Masskuldebrevslån 22 937 27 814 31 885 32 063 28 053 28 242 27 099 26 375 27 637 30 240
AF4 Lån 168 777 169 573 177 954 190 548 211 861 197 438 220 696 226 424 227 266 234 179
AF511 Noterade aktier 94 895 103 107 128 247 135 265 148 741 169 395 183 941 169 472 199 099 233 198
AF512 Icke noterade aktier 126 998 131 763 138 553 158 951 148 688 160 350 173 826 186 664 191 376 196 617
AF519 Andra ägarandelar 13 574 13 868 15 326 15 047 15 840 17 606 17 917 18 662 20 034 18 992
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 6 362 5 114 2 412 4 460 3 410 5 327 1 479 1 925 2 024 2 620
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 53 595 50 303 52 599 54 153 56 240 55 433 58 733 69 441 71 466 72 986
Finansiella nettotillgångar -171 216 -181 513 -223 987 -247 331 -245 604 -261 250 -273 974 -261 213 -272 230 -319 927

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_006_sv.html