Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -171 216 -181 513 -223 987 -247 331 -245 604 -261 250 -273 974 -261 213 -272 230 -319 927
S112 Bostadssamfund -17 934 -18 412 -18 415 -20 167 -21 322 -21 636 -27 306 -29 429 -31 504 -31 718
S121 Centralbanken 2 628 3 356 2 655 3 167 4 909 333 1 513 1 155 1 130 1 189
S1221 Inlåningsbanker 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 574 5 307 5 175 4 356 12 301
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -392 742 344 831 439 1 308 1 409 1 417 1 121 1 013
S123 Penningmarknadsfonder 0 -250 -564 113 305 -24 -5 -4 -2 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 669 663 743 442 -8 -3 962 -4 312 -4 111 -3 961 -2 474
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -12 308 -3 659 -7 107 -7 843 -15 286 -15 040
S128 Försäkringsföretag 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 152 2 720 1 538 1 096
S129 Pensionsinstitut 257 -110 -828 -812 -681 47 -138 -42 7 56
S1311 Staten -35 139 -42 388 -43 818 -51 770 -56 256 -59 688 -58 672 -59 706 -56 115 -60 480
S1313 Lokalförvaltning 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -5 739 -7 865 -7 537
S13141 Arbetspensionsanstalter 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 738 190 108 211 707 218 225
S13149 Övriga socialskyddsfonder 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 255 1 917 2 500 2 649 2 158
S14 Hushåll 92 363 104 569 120 872 133 586 140 572 139 785 141 999 130 249 148 125 161 451
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 595 20 529 19 935 24 230 25 254
S2 Utlandet -18 940 -27 983 -6 832 -1 430 -11 319 -1 465 -188 14 828 -7 900 14 432

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_007_sv.html