Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2017 42 907 35 423 -7 484
2018 44 938 33 733 -11 205
2019 6 438 7 433 995
2020 27 494 31 311 3 817
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2017 59 947 63 520 3 573
2018 29 741 31 029 1 288
2019 31 199 30 139 -1 060
2020 72 717 73 886 1 169
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2017 9 249 10 299 1 050
2018 -2 337 -1 459 878
2019 2 521 2 588 67
2020 2 036 3 451 1 415
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2017 5 864 6 272 408
2018 -440 1 169 1 609
2019 13 613 8 647 -4 966
2020 78 1 281 1 203
S13 Offentlig sektor 2017 10 802 9 543 -1 259
2018 -2 648 -4 490 -1 842
2019 2 836 69 -2 767
2020 23 808 11 908 -11 900
S14 Hushåll 2017 9 741 5 264 -4 477
2018 13 021 6 709 -6 312
2019 9 099 9 576 477
2020 10 408 12 546 2 138
S2 Utlandet 2017 34 176 41 677 7 501
2018 14 701 30 670 15 969
2019 16 568 25 607 9 039
2020 2 953 5 361 2 408

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_008_sv.html