Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR

Sektor/Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto -4 631 -7 926 -4 491 2 808 9 421 -430 -7 484 -11 205 995 3 817
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 4 895 5 573 5 941 8 010 8 242 7 807 7 697 3 499 7 817 10 664
Statistisk skillnad 9 526 13 499 10 432 5 201 -1 179 8 237 15 181 14 704 6 822 6 847
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto -1 263 8 494 7 714 -2 355 3 921 2 603 4 802 3 075 -8 063 3 361
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 431 1 097 338 747 495 -585 -12 2 103 -158 3 913
Statistisk skillnad 1 694 -7 397 -7 376 3 102 -3 426 -3 188 -4 814 -972 7 905 552
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto -1 995 -4 486 -4 820 -6 872 -5 207 -3 287 -1 259 -1 842 -2 767 -11 900
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 018 -4 334 -5 159 -6 181 -5 127 -3 694 -1 480 -1 992 -2 252 -12 918
Statistisk skillnad -22 152 -339 691 80 -407 -221 -150 515 -1 018
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto -3 922 -2 560 -1 949 -2 770 -4 393 -4 810 -4 477 -6 312 477 2 138
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -5 115 -6 344 -4 649 -4 617 -4 911 -7 090 -7 475 -7 424 -5 839 -190
Statistisk skillnad -1 192 -3 783 -2 700 -1 847 -518 -2 280 -2 998 -1 112 -6 316 -2 328
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto -63 -603 -72 -71 -137 -197 917 315 319 176
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -460 112 -248 -323 -280 -661 -375 -309 -76 156
Statistisk skillnad -396 715 -176 -252 -143 -464 -1 292 -624 -395 -20
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto 11 876 7 082 3 618 9 260 -3 605 6 121 7 501 15 969 9 039 2 408
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 2 685 3 944 3 786 2 778 1 581 4 223 1 645 4 123 577 -2 194
Statistisk skillnad -9 191 -3 138 168 -6 482 5 186 -1 898 -5 856 -11 846 -8 462 -4 602

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_009_sv.html