Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2020, md. EUR

Sektor Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
S1 Totala ekonomin 696 91 39 96 200 2 394 2 408 1 107
S11 Icke-finansiella företag 210 72 27 48 39 475 826 44
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 0 1 1 0 0 1 176 1 177 0
S13 Offentlig sektor 121 14 11 2 36 360 207 336
S14 Hushåll 349 4 0 46 121 354 193 682
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 1 0 0 4 29 4 44

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2020, md. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_010_sv.html