Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.6.2021

Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2021

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 11,1 miljarder euro under första kvartalet 2021 och steg till 365,9 miljarder euro. Hushållens skulder minskade däremot med 1,5 miljarder euro under första kvartalet 2021 och sjönk till 191,4 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar ökade hushållens finansiella nettotillgångar med 12,6 miljarder till 174,4 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

 Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/01/rtp_2021_01_2021-06-24_tie_001_sv.html