Publicerad: 24.9.2021

Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2021

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 11,5 miljarder euro under andra kvartalet 2021 och steg till 373,3 miljarder euro. Hushållens skulder ökade för sin del med 2,3 miljarder euro under andra kvartalet 2021 och steg till 193,4 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar ökade hushållens finansiella nettotillgångar med 9,2 miljarder till 179,9 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

 Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/02/rtp_2021_02_2021-09-24_tie_001_sv.html