Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2017

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 50 .. .. 201 725
Stenkol 1 195 .. .. 3 215 11 574
Naturgas 11 .. .. 41 148
Övriga fossila 2) 3) 459 .. .. 1 596 5 747
Torv 377 .. .. 1 124 4 046
Skogsindustrins avlut 377 .. .. 1 253 4 512
Övriga träbränslen 600 .. .. 1 737 6 254
Övriga förnybara 2) 4) 75 .. .. 226 812
Övriga energikällor 5) 141 .. .. 609 2 193
Totalt 3 284 .. .. 10 004 36 013
Samproduktion av el och värme 6) Olja 108 99 1 208 1 608 5 789
Stenkol 4 336 8 055 603 15 090 54 325
Naturgas 3 210 2 444 2 713 9 511 34 240
Övriga fossila 2) 3) 435 1 178 452 2 661 9 580
Torv 2 225 4 146 2 631 10 850 39 060
Skogsindustrins avlut 5 296 164 26 657 41 258 148 529
Övriga träbränslen 4 262 7 152 8 192 23 903 86 050
Övriga förnybara 2) 4) 634 1 273 660 3 264 11 752
Övriga energikällor 5) 227 149 705 1 480 5 328
Totalt 20 735 24 659 43 821 109 626 394 653
Separat värmeproduktion 7) Olja .. 827 971 2 489 8 961
Stenkol .. 587 270 981 3 531
Naturgas .. 1 250 1 089 2 580 9 286
Övriga fossila 2) 3) .. 203 265 563 2 028
Torv .. 1 236 651 2 252 8 107
Skogsindustrins avlut .. 12 393 478 1 720
Övriga träbränslen .. 5 338 4 198 11 210 40 357
Övriga förnybara 2) 4) .. 349 395 896 3 224
Övriga energikällor 5) .. 3 830 1 602 2 029 7 304
från rökgasskrubber   2 397 262    
Totalt .. 13 632 9 834 23 477 84 518
Totalt Olja 158 926 2 179 4 299 15 475
Stenkol 5 531 8 642 873 19 286 69 431
Naturgas 3 220 3 693 3 802 12 132 43 675
Övriga fossila 2) 3) 893 1 378 713 4 810 17 315
Torv 2 602 5 382 3 282 14 226 51 213
Skogsindustrins avlut 5 673 176 27 050 42 989 154 761
Övriga träbränslen 4 863 12 491 12 390 36 850 132 662
Övriga förnybara 2) 4) 710 1 624 1 059 4 396 15 827
Övriga energikällor 5) 369 3 979 2 307 4 118 14 825
Totalt 24 019 38 292 53 655 143 107 515 184
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2017, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2017/salatuo_2017_2018-11-01_tau_001_sv.html