Publicerad: 3.11.2020

År 2019 producerades för första gången mer fjärrvärme med förnybara bränslen än med fossila bränslen

Kontaktinformationen har uppdaterats 19.11.2020. En av dem som kan ge tilläggsinformation har tagits bort.

I Finland producerades 38,1 TWh fjärrvärme år 2019, varav 15,3 TWh med förnybara bränslen, 13,2 TWh med fossila bränslen, 5,7 TWh med torv och 4,0 TWh med andra energikällor. År 2019 producerades 66,0 TWh el i Finland, vilket är 1,5 TWh mindre än året innan. Andelen el som producerats med fossilfria energikällor – förnybara energikällor och kärnenergi – var 82 procent, vilket är 3 procentenheter mer än år 2018. Produktionen av industrivärme uppgick till 55,4 TWh, vilket är på samma nivå som år 2018. Största delen av industrivärmen, omkring 75 procent, producerades med inhemska träbaserade bränslen.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Elproduktion efter energikällor 2000-2019

Elproduktion efter energikällor 2000-2019

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2019

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2019

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-11-03_tie_001_sv.html