Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Omsättningsestimat för storföretag 2018, april

2018
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2018/04/index_sv.html