Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2012 1)

  Januari Februari Mars April Januari-april totalt Årsförändring, % 1–4/2012 — 1–4/2011
Alla resor totalt 2 458 000 2 857 000 3 198 000 3 343 000 11 855 000 -7
    Fritidsresor totalt 2 005 000 2 191 000 2 510 000 2 690 000 9 396 000 -12
        Inrikes fritidsresor totalt 1 552 000 1 658 000 1 973 000 2 001 000 7 184 000 -18
            Inrikesresor med avgiftsbelagd             inkvartering 309 000 416 000 598 000 483 000 1 806 000 6
            Inrikesresor med gratis             inkvartering 1 243 000 1 242 000 1 375 000 1 518 000 5 378 000 -24
        Fritidsresor till utlandet totalt 2) 453 000 533 000 537 000 690 000 2 212 000 14
            Fritidsresor till utlandet,             övernattning i destinationslandet 343 000 366 000 377 000 522 000 1 608 000 39
            Fritidskryssningar till utlandet 81 000 114 000 99 000 134 000 429 000 -26
            Dagsresor till utlandet på fritiden .. 53 000 60 000 .. 175 000 -16
    Tjänsteresor totalt 452 000 666 000 688 000 653 000 2 459 000 24
        Inrikes tjänsteresor 256 000 434 000 463 000 387 000 1 540 000 0
        Utrikes tjänsteresor 2) 197 000 232 000 225 000 266 000 919 000 111
1) På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år
2) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4.2012) 2012, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2012/13/smat_2012_13_2012-06-08_tau_001_sv.html