Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2012

Finländarna reste flitigt under januari–april 2012

I början av år 2012 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde 6 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var ännu livligare och ökade med 14 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Under den första tredjedelen av år 2012 gjordes 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor i Finland och utlandet samt arbets- och konferensresor. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan statistikfördes 7 procent mindre resor. Tidigare uppgifterna insamlades från 15–74-åringar.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till omkring 7,2 miljoner under januari–april. Av dem var 5,4 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 1,8 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Lappland och Norra Österbotten. Jämfört med januari-april året innan statistikfördes 6 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering.

Under januari–april gjordes 2,2 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattningar i destinationslandet till 1 608 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 429 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska resenärer oberoende av årstid. I början av året gick 314 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 236 000 till Sverige. Också Kanarieöarna och Thailand var fortsatt finländska favoritmål under vintern. I början av året uppgick antalet resor till Spanien till 261 000 och av dem gick två av tre resor till Kanarieöarna. Jämfört med januari-april året innan statistikfördes 39 procent fler resor med inkvartering i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,5 miljoner inhemska arbets- och konferensresor. Arbets- och konferensresorna till utlandet uppgick till 919 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 908 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Under tidigare år har uppgifterna samlats in från 15–74-åringar. I datainsamlingen för undersökningen gjordes en betydande ändring i början av år 2012 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare uppgifter.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4.2012) 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2012/13/smat_2012_13_2012-06-08_tie_001_sv.html