Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.4.2013

Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012

Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli 17 prosenttia vuodesta 2011. Kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa tehtiin myös enemmän kuin edellisvuonna eli lähes 6,4 miljoonaa. Lisäystä vuodesta 2011 oli 10 prosenttia. Työmatkailu kotimaassa väheni hieman, mutta työmatkojen määrä ulkomaille jatkoi kasvuaan vuoden 2009 notkahduksen jälkeen.

Suomalaisten matkailu 2000–2012

Suomalaisten matkailu 2000–2012

Ulkomaanmatkat

Vuonna 2012 ulkomaille tehtiin 5 836 000 sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa. Viro oli jälleen selvästi suosituin matkakohde. Viroon suuntautui joka neljäs matka eli lähes 1,5 miljoonaa matkaa. Toiseksi eniten matkustettiin Ruotsiin ja kolmanneksi eniten Espanjaan. Ruotsiin tehtiin 738 000 ja Espanjaan 610 000 matkaa.

Määrällisesti eniten lisääntyivät Viroon tehdyt matkat, 464 000 matkalla. Vuonna 2012 muutkin Suomen naapurimaat ja lähialueet houkuttivat suomalaisia matkailijoita, sillä matkat Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin lisääntyivät edellisvuodesta kaikkiaan yli miljoonalla.

Etelä-Eurooppaan ja Itäisen Välimeren maihin sekä Espanjan Kanariansaarille matkoja tehtiin 1 442 000, Espanja, Italia ja Kreikka suosituimpina kohteina. Manner-Espanjaan ja Baleaarien saarille matkoja tehtiin 314 000, Kanariansaarille 296 000, Italiaan 243 000 ja Kreikkaan 222 000. Yleensä Etelä-Eurooppaan suuntautuvat matkat ovat pitkiä, mutta Italiaan tehdään myös lyhyitä pyrähdyksiä. Italian matkoista 16 prosenttia kesti alle 4 yötä. Itä- ja Länsi-Euroopan suosituimmat matkakohteet olivat Saksa, Ranska ja Britannia.

Myös kaukokohteisiin matkustettiin ahkerasti. Aasian ja Oseanian alueelle matkoja tehtiin 52 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomalaisten suosimaan Thaimaahan matkoja suuntautui 146 000. Myös Amerikan mantere oli suomalaisten mieleen, matkoja sinne tehtiin 74 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Näistä matkoista Yhdysvaltoihin suuntautui 99 000. Afrikkaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin 89 000.

Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2012 ja vertailu vuoteen 2011

Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2012 ja vertailu vuoteen 2011

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden lomamatkojen lisäksi suomalaiset tekivät vuonna 2012 lähes 1,3 miljoonaa vapaa-ajanristeilyä. Tämä on 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Risteilyt ovat matkoja, joiden aikana yövytään vain laivalla; maissa voidaan käydä, mutta ilman yöpymistä. Kaksi kolmesta vapaa-ajanristeilyistä, eli 833 000 risteilyä, tehtiin Ruotsiin. Viroon suuntautui 413 000 vapaa-ajanristeilyä.

Vuoden 2012 aikana suomalaiset tekivät myös 700 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Ulkomaan päivämatkojen määrä väheni 13 prosenttia edellisvuodesta. Viroon tehtiin 428 000 päivämatkaa, jotka kaikki meritse, sekä Ruotsiin 137 000 päivämatkaa, joista ylivoimaisesti suurin osa omalla autolla.

Ruotsiin ja Viroon tehtyjen risteilyiden ja päivämatkojen määrä väheni vuodesta 2011, mutta vastaavasti yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen määrä lisääntyi runsaasti. Kun lasketaan yhteen kaikki Ruotsiin ja Viroon tehdyt vapaa-ajanmatkatyypit, niiden määrä lisääntyi Ruotsin osalta 5 prosenttia ja Viron osalta 11 prosenttia. Osa muutoksesta johtuu tiedonkeruussa tapahtuneesta muutoksesta.

Vuonna 2012 ulkomaille tehtiin 1,8 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Ulkomaan työmatkojen määrä kasvoi 48 prosenttia vuodesta 2011. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin, Saksaan, Viroon ja Venäjälle. Ruotsiin tehtiin 318 000 työmatkaa, Saksaan 239 000, Viroon 201 000 ja Venäjälle 125 000 työmatkaa. Saksaan suuntautuneiden työmatkojen määrä yli kaksinkertaistui. Ruotsiin tehdyt työmatkat lisääntyivät 37 prosenttia ja Viroon tehdyt 34 prosenttia.

Työhön liittyviä päivämatkoja tehtiin vuoden 2012 aikana 224 000, eli 39 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Ulkomaille tehtiin myös 115 000 työhön liittyvää risteilyä, 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kotimaanmatkat

Vuonna 2012 kotimaassa tehtiin noin 6,4 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin ainakin kerran maksullista majoituspalvelua, kuten hotellia, vuokrattua mökkiä tai leirintäaluetta. Määrä kasvoi 10 prosenttia, eli 564 000 matkalla edellisvuoteen verrattuna.

Suosituimmat kohdemaakunnat maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi. Uudellemaalle suuntautui 1 187 000 matkaa, eli 19 prosenttia kaikista maksullisen majoituksen matkoista. Pirkanmaalle, Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen suuntautui noin joka kymmenes matka. Nämä viisi maakuntaa kattoivat lähes 60 prosenttia maksullisen majoituksen kysynnästä.

Maksullisen majoituksen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 17,5 miljoonaa kertaa, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Yöpymisistä lähes 60 prosenttia oli hotelli-, lomakylä ja leirintäalueilla ja reilu neljännes vuokramökeissä. Edellisvuoteen verrattuna hotelleissa, lomakylissä ja leirintäalueilla vietetyt yöt vähenivät 2 prosenttia, mutta vuokramökeissä vietetyt yöt lisääntyivät 24 prosenttia.

Lisäksi kotimaassa tehtiin 20,4 miljoonaa yli yön kestänyttä ilmaismajoitusmatkaa eli matkaa omalle mökille tai vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Näiden matkojen määrä väheni edellisvuodesta 20 prosenttia. Ilmaismajoitusmatkoista 3,4 miljoonaa suuntautui Uudellemaalle, 2,1 miljoonaa Pirkanmaalle, 1,7 miljoonaa Varsinais-Suomeen ja 1,6 miljoonaa Pohjois-Pohjanmaalle.

Vuonna 2012 kotimaassa tehtiin 4,1 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Kotimaan työmatkoja tehtiin 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Majoituksen ja matkustusvälineen varaus vapaa-ajan matkalle

Vapaa-ajanmatkalla käytettävän majoituksen ja matkustusvälineen varaamisessa internetin käyttö käyttö on yleistä. Matkalipun varanneista 73 prosenttia ja majoituksen varanneista 61 prosenttia oli tehnyt varauksen internetin kautta.

Kotimaan maksullisen majoituksen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 55 prosenttia majoituksista varattiin netin kautta. Lähes kaikki kotimaan lentomatkailijat varasivat matkalipun netissä ja junalla kulkeneistakin kolme neljästä.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkoihin majoituksen varasi netissä kolme neljästä yöpyjästä. Lentokoneella Suomesta ulkomaille vapaa-ajanmatkalle lähteneistä 88 prosenttia varasi lipun netin kautta. Laivamatkojen osalta vastaava luku oli 65 prosenttia.

Vapaa-ajan pakettimatkat

Vaikka omatoimimatkailu on internet aikakaudella yleistynyt huomattavasti, on matkatoimistojen pakettimatkoillakin kannattajansa. Ulkomaan vapaa-ajan matkoista, jotka sisälsivät ainakin yhden yöpymisen kohdemaassa, 36 prosenttia oli matkanjärjestäjiltä ostettuja pakettimatkoja.

Suosituimmista matkakohteista eniten pakettimatkoja tehtiin Kreikkaan, jonne tehdyistä vapaa-ajan matkoista 92 prosenttia oli pakettimatkoja. Myös Kanariansaarille (80 %) sekä Turkkiin (72 %) tehtiin paljon valmismatkoja. Viroon suuntautuneista lähes 1,5 miljoonasta yöpymisen kohdemaassa sisältäneestä matkasta 46 prosenttia oli pakettimatkoja.

Kotimaassa pakettimatkailu ei ole niin suosittua kuin ulkomaille matkustettaessa. Kotimaan maksullisen majoituksen sisältäneistä 6,4 miljoonasta matkasta vain 4 prosenttia oli matkan ja majoituksen sisältäneitä pakettimatkoja.

Matkustaneet henkilöt

Matkustaneiden henkilöiden lukumäärät ovat nousseet hienoisesti viime vuosina. Vuoden 2012 aikana 4 miljoonaa eli 92 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat. Pääkaupunkiseudulla asuvista peräti 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä opisto- tai korkea-asteen koulutuksen saaneista 96 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Kahdeksan prosenttia väestöstä ei tehnyt vuoden 2012 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2012 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 2,2 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on puolet kaikista ikäryhmään kuuluvista. Lähes yhtä moni, eli 49 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista, teki vähintään yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Lähes joka neljäs 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli 970 000 henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Vuoden 2012 tutkimuksessa kysyttiin myös syytä matkustamattomuuteen. Matkustamattomista suomalaisista 37 prosenttia kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, 22 prosenttia ei matkustanut taloudellisista syistä johtuen ja 20 prosenttia sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen.

Tiedonkeruu

Matkoja koskevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen kuukausittaisesta Suomalaisten matkailu -otostutkimuksesta. Matkamääriä varten haastateltiin 17 205 iältään 15–84-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Vuoden aikana matkustaneiden henkilöiden määrät saatiin joulukuun matkailua koskevan haastattelun yhteydessä tehdyllä lisäkyselyllä. Vuositutkimuksen 2012 tiedot perustuvat 1 441 haastatteluun.

Lisää taulukoita Px–Web-tietokannassa osoitteessa
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/smat/smat_fi.asp

Muutokset

Vuoden 2012 kolmannesvuosijulkistuksien tietoihin on tarkistuslaskennassa tullut pieniä muutoksia. Tässä julkistuksessa ovat tarkentuneet luvut.

Vuonna 2012 tutkimuksen kohdejoukko laajeni, kun mukaan otettiin 75–84-vuotiaat. Samalla painokertoimet ja haastattelulomake uudistettiin. Tästä johtuen vuoden 2012 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. Lisää tietoa muutoksesta osoitteessa
http://tilastokeskus.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_fi.html

Vuosien 2010 ja 2011 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.


[..] Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarmaa esitettäväksi.
[  ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa.

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 09 1734 3254, Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (469,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2012/smat_2012_2013-04-18_tie_001_fi.html