Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2013*

  September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring %, 9-12/2013* - 9-12/2012
1 000 resor
Resor totalt 3 258 3 207 2 925 2 898 12 288 -1,9
Fritid Inrikes Totalt 2 071 1 885 1 763 1 941 7 661 -2,2
Avgiftsbelagd inkvartering 526 339 416 422 1 703 0,2
Gratis inkvartering 1 546 1 546 1 347 1 520 5 958 -2,9
Utland Totalt 1) 618 671 560 652 2 501 1,1
Övernattning i destinationslandet 479 488 325 481 1 773 0,1
Kryssningar 106 102 166 86 460 8,6
Dagsresor (ink. dagskryssningar) .. 81 69 84 267 -3,6
Tjänst Inrikes Totalt 362 420 452 200 1 433 -6,4
Utland Totalt 1) 207 232 149 105 694 0,1
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12.2013) 2013, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2013* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/15/smat_2013_15_2014-02-05_tau_001_sv.html