Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2014*

Typ av resa Januari       Februari       Mars         April         Januari-april totalt Årsförändring, % 1-4/2014* - 1-4/2013
1 000 resor  
Resor totalt 2 134 2 661 2 798 3 015 10 608 -8
Fritid Inrikes Totalt 1 380 1 621 1 639 1 768 6 408 -13
Avgiftsbelagd inkvartering 259 411 481 393 1 544 -19
Gratis inkvartering 1 121 1 209 1 159 1 375 4 864 -11
Utland Totalt 1) 462 592 617 734 2 405 6
Övernattning i destinationslandet 324 406 499 564 1 793 10
Kryssningar 83 105 75 100 363 -15
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 56 81 .. 70 249 19
Tjänst Inrikes Totalt 188 314 351 326 1 178 -14
Utland Totalt 1) 104 133 191 187 616 13
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 => 029 551 2243), Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 => 029 551 3254), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2014, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2014* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/13/smat_2014_13_2014-06-05_tau_001_sv.html