Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2014* och 2013

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Maj-augusti
2014* 2013
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 2 393 100 2 310 100
Norden Totalt 526 22 419 18
Norge 86 4 66 3
Sverige 400 17 293 13
Ryssland och Baltikum Totalt 696 29 823 36
Estland 574 24 654 28
Ryssland 85 4 131 6
Öst- och Västeuropa Totalt 429 18 464 20
Frankrike 82 3 94 4
Storbritannien 101 4 56 2
Tyskland 85 4 145 6
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 660 28 516 22
Spanien (utan Kanarieöarna) 174 7 154 7
Grekland 137 6 106 5
Italien 137 6 103 4
Turkiet 83 3 64 3
Amerika Totalt 56 2 .. ..
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2014, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2014* och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/14/smat_2014_14_2014-10-07_tau_004_sv.html