Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2016*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 9-12/2016* Resor 9-12/2016*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      7 780 100 1 630 100
Bil 5 940 76 1 050 64
Buss 760 10 .. ..
Tåg 900 12 360 22
Flyg 130 2 150 9
Annat .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2016, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_003_sv.html