Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under januari-april 2015-2017*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 1-4/2015 Resor under 1-4/2015 Resor under 1-4/2017* Resor under 1-4/2015 Resor under 1-4/2015 Resor under 1-4/2017*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 790 700 730 590 650 570
Fritid Totalt 1) 710 590 640 470 480 470
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. .. ..
Semester        600 510 550 370 340 360
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) .. 110 .. 130 170 110
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2017, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under januari-april 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/13/smat_2017_13_2017-06-07_tau_008_sv.html