Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under maj-augusti 2015-2017*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 5-8/2015 Resor under 5-8/2015 Resor under 5-8/2017* Resor under 5-8/2015 Resor under 5-8/2015 Resor under 5-8/2017*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 1 060 1 180 1 060 650 750 760
Fritid Totalt 1) 990 1 080 990 540 650 630
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. 110 170
Semester        870 970 860 430 500 390
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) .. 100 .. 110 100 130
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 4.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2017, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under maj-augusti 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/14/smat_2017_14_2017-10-04_tau_008_sv.html