Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.11.2020

Giftermålsfrekvensen sjunker brant – ungefär varannan gifter sig före 50 års ålder

Enligt Statistikcentralen har giftermålsfrekvensen sjunkit betydligt under en period på ungefär ett decennium. År 2008 ingicks 32 900 äktenskap mellan personer av olika kön, men år 2019 bara 21 900. Nedgången i giftermålsfrekvensen avtog i mitten av 2010-talet, men under de allra senaste åren har nedgången ytterligare tilltagit. Detta beror särskilt på att antalet ingångna första äktenskap minskat år för år. Om giftermålsfrekvensen för första äktenskap år 2019 dominerade skulle hälften av de ogifta männen och 55 procent av de ogifta kvinnorna ingå äktenskap före 50 års ålder.

Giftermål¹, giftermål i första äktenskap² och omgifte³ år 1990–2019, tvåkönade par

Giftermål¹, giftermål i första äktenskap² och omgifte³ år 1990–2019, tvåkönade par
1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd.
2. Kvinnor som ingått sitt första äktenskap på 1 000 ogifta kvinnor som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd.
3. Omgifta kvinnor på 1 000 tidigare gifta kvinnor i motsvarande medelfolkmängd.

Den förväntade andelen av män ock kvinnor som ingår sitt första äktenskap före 50 års ålder efter giftermålsfrekvensen för åren 2008, 2012, 2016 och 2019, tvåkönade par

Den förväntade andelen av män ock kvinnor som ingår sitt första äktenskap före 50 års ålder efter giftermålsfrekvensen för åren 2008, 2012, 2016 och 2019, tvåkönade par

Giftermål¹ landskapsvis² och i hela landet år 2018 och 2019, tvåkönade par

Giftermål¹ landskapsvis² och i hela landet år 2018 och 2019, tvåkönade par
1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap i motsvarande medelfolkmängd.
2. Områdesindelning 1.1.2020.

Ingångna äktenskap efter vigselsätt 2006–2019, tvåkönade par

Ingångna äktenskap efter vigselsätt 2006–2019, tvåkönade par

Personer som ingått sitt första äktenskap efter vigselsätt 2006–2019, makar av olika kön och fast bosatta i Finland

Personer som ingått sitt första äktenskap efter vigselsätt 2006–2019, makar av olika kön och fast bosatta i Finland

Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2019, tvåkönade par

 Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2019, tvåkönade par

Skilsmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor, tvåkönade par

Skilsmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor, tvåkönade par

Registrerade partnerskap 2002–2016 samt registrerade partnerskap och enkönade ingångna äktenskap år 2017¹–2019

Registrerade partnerskap 2002–2016 samt registrerade partnerskap och enkönade ingångna äktenskap år 2017¹–2019
1. År 2017 innehåller både registrerade partnerskap och ingångna äktenskap. Från och med år 2018 ingångna äktenskap.

Genomsnittsålder för män och kvinnor vid registrering av det första partnerskapet 2002–2016 och vid ingående av det första äktenskapet 2017–2019, enköna par

Genomsnittsålder för män och kvinnor vid registrering av det första partnerskapet 2002–2016 och vid ingående av det första äktenskapet 2017–2019, enköna par

Skilsmässofrekvens för registrerade par¹ och gifta par 2003–2019

Skilsmässofrekvens för registrerade par¹ och gifta par 2003–2019
1. Skilsmässor från registrerade partnerskap 2003–2019. Från och med år 2017 inkluderar också skilsmässor bland enkönade gifta par.

Källa: Förändringar i civilstånd 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (320,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/02/ssaaty_2019_02_2020-11-12_tie_001_sv.html