Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2009

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 620 318,0 75,1 1 571,5 70
Danmark 8 680 624,7 38,5 3 435,4 107
Frankrike 14 380 758,5 54,0 4 895,0 125
Grekland 830 27,0 .. 3) 183,0 10
Irland .. 48,5 8,3 400,6 19
Italien 10 170 533,3 58,2 3 035,7 80
Luxemburg .. 1,8 .. 11,5 6
Nederländerna 10 600 603,2 394,4 4 133,1 145
Portugal 1 970 69,2 4,2 422,9 19
Spanien 5 140 250,0 81,5 2 517,5 72
Storbritannien 17 330 968,7 112,3 5 930,3 171
Sverige 75 580 3 839,8 451,0 27 303,4 608
Tyskland 43 360 2 984,3 271,2 16 384,5 268
Gamla EU-länder totalt 199 080 11 383,1 1 587,5 71 975,5 1 744
Österrike 5 680 356,1 36,8 1 751,0 44
Bulgarien 1 040 9,3 2,3 59,8 24
Cypern .. .. .. .. 7
Estland 28 410 423,4 101,6 3 729,2 448
Lettland 10 920 164,8 24,6 1 567,4 193
Litauen 12 100 163,6 29,7 1 469,7 185
Malta .. .. .. .. 1
Polen 30 520 379,3 202,5 4 054,6 155
Rumänien 3 790 33,2 10,7 1 166,2 33
Slovakien 1 790 31,5 7,9 309,6 25
Slovenien 240 7,3 0,5 67,3 13
Tjeckien 5 970 101,4 8,0 3 528,8 65
Ungern 11 350 177,4 26,7 4 685,7 58
Nya EU-länder totalt 106 250 1 497,2 414,6 20 713,8 1 207
EU-länder totalt 305 330 12 880,3 2 002,1 92 689,3 2 951
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_002_sv.html