Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2009

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 880 .. 3) 40,8 357,5 4
Kroatien 350 8,9 0,1 60,7 11
Norge 17 210 1 137,8 79,8 5 488,5 204
Ryssland 52 660 697,9 377,4 7 679,2 468
Schweiz 2 360 190,1 25,8 2 699,3 39
Serbien 160 2,9 .. 10,4 5
Turkiet 3 310 64,1 17,1 809,9 27
Ukraina 3 340 22,2 10,5 165,0 50
Vitryssland 1 120 7,6 8,6 39,9 9
Europa utanför EU totalt 82 220 2 138,7 602,3 17 527,4 839
Australien 4 130 254,8 10,3 1 825,9 43
Filippinerna 480 12,3 0,5 55,8 8
Förenade Arabemiraten 1 180 29,4 1,1 211,0 16
Hongkong 1 090 44,3 0,9 850,0 28
Indien 30 670 261,1 133,5 5 909,1 50
Indonesien 2 940 59,8 6,0 501,5 20
Japan 1 480 100,7 9,7 1 051,8 33
Kazakstan 1 660 3,2 114,3 618,4 13
Kina 50 050 566,3 180,2 18 531,1 191
Malaysia 2 480 39,5 40,5 448,3 35
Nya Zeeland 640 22,0 2,0 127,8 10
Pakistan 960 10,9 1,9 84,7 4
Republiken Korea (Sydkorea) 1 640 52,6 10,1 2 440,9 24
Saudiarabien 280 3,8 .. 43,7 3
Singapore 3 330 157,7 280,7 1 182,5 51
Taiwan 610 24,8 2,7 401,8 9
Thailand 2 540 42,4 5,7 701,8 24
Vietnam 560 4,4 0,7 33,5 9
Asien och Oceanien totalt 109 830 1 742,1 888,9 35 299,7 595
Förenta Staterna (USA) 31 130 2 261,3 170,6 11 175,4 210
Kanada 5 520 337,7 24,9 1 600,1 63
Nordamerika totalt 36 650 2 599,0 195,4 12 775,5 273
Argentina 330 13,6 0,4 104,6 12
Brasilien 18 430 408,2 32,0 2 813,0 52
Chile 1 400 32,6 2,6 250,1 21
Mexiko 5 990 91,3 4,7 769,1 39
Peru 280 10,1 0,6 142,9 5
Uruguay 390 4,9 6,6 93,0 9
Venezuela 120 7,9 0,2 70,6 6
Central- och Sydamerika totalt 27 750 602,0 47,8 4 454,4 176
Egypten 420 5,1 .. 42,0 5
Sydafrika 3 360 91,4 19,3 686,7 25
Afrika totalt 4 560 124,8 22,5 894,0 55
Länder utanför EU totalt 261 010 7 206,6 1 756,9 70 951,0 1 938
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_003_sv.html