Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 191 930 11 455,9 1 691,8 75 648,5 1 684
EU27-länder exkl. EU15 101 640 1 631,6 453,9 20 369,7 1 175
Europa utanför EU 81 720 2 341,8 635,2 21 510,8 788
Asien och Oceanien 127 520 2 211,4 1 018,8 40 820,8 607
Nordamerika 35 570 2 735,4 271,8 13 897,3 267
Central- och Sydamerika 29 160 837,8 82,4 6 037,8 157
Afrika 4 820 170,4 18,9 1 258,3 55
Alla landgrupper totalt 572 350 21 384,4 4 172,8 179 543,0 4 733
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_001_sv.html