Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2010

Korrigerad 14.4.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 860 .. 3) 74,8 390,4 3
Island 40 .. .. 9,4 4
Kroatien 180 5,6 0,2 20,5 9
Norge 17 390 1 224,4 81,4 6 107,6 198
Ryssland 50 610 760,3 373,8 9 578,7 431
Schweiz 2 420 207,6 12,9 3 308,0 34
Serbien 230 5,4 .. 23,1 5
Turkiet 3 410 82,2 13,8 1 517,9 24
Ukraina 3 220 29,4 11,6 196,6 47
Vitryssland 2 570 17,1 20,0 146,0 16
Europa utanför EU totalt 81 720 2 341,8 635,2 21 510,8 788
Australien 4 040 319,3 11,6 2 214,8 46
Filippinerna 500 15,2 0,3 65,3 10
Förenade Arabemiraten 1 160 84,7 1,2 112,8 17
Hongkong 1 930 59,7 3,0 978,2 35
Indien 37 370 343,5 55,9 7 419,5 53
Indonesien 2 120 60,9 2,8 510,9 20
Japan 1 250 111,8 9,2 1 750,4 31
Kazakstan 1 520 3,3 235,9 710,5 14
Kina 62 450 757,6 151,9 20 474,3 196
Malaysia 1 880 36,8 21,6 475,1 32
Nya Zeeland 620 26,7 1,8 165,3 12
Republiken Korea (Sydkorea) 1 600 83,9 8,2 2 441,1 20
Saudiarabien 670 16,3 6,0 25,6 5
Singapore 3 370 171,5 213,3 1 478,2 51
Taiwan 580 26,2 1,3 489,1 9
Thailand 2 320 42,5 4,8 779,2 19
Vietnam 580 5,7 2,3 38,7 7
Asien och Oceanien totalt 127 520 2 211,4 1 018,8 40 820,8 607
Förenta Staterna (USA) 29 670 2 328,3 227,0 11 942,7 208
Kanada 5 900 407,1 44,8 1 954,6 59
Nordamerika totalt 35 570 2 735,4 271,8 13 897,3 267
Argentina 470 21,3 0,3 134,5 12
Brasilien 19 870 559,0 44,1 3 362,1 50
Chile 1 580 44,0 2,0 333,4 19
Colombia 330 .. .. 81,4 4
Mexiko 5 240 106,6 5,3 1 006,5 36
Peru 490 17,1 1,2 147,7 6
Uruguay 650 21,5 28,2 822,9 8
Venezuela 110 .. .. 56,2 6
Central- och Sydamerika totalt 29 160 837,8 82,4 6 037,8 157
Egypten 260 10,8 0,7 16,0 5
Marocko 340 13,2 .. 38,0 5
Nigeria 130 8,1 .. 47,6 4
Sydafrika 3 340 115,7 15,1 992,6 23
Afrika totalt 4 820 170,4 18,9 1 258,3 55
Länder utanför EU totalt 278 790 8 296,8 2 027,1 83 525,0 1 874
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_003_sv.html